KortaktivitetBAKGRUND

De flesta vet att lojalitet lönar sig. Men som bekant tar inte alltid medlemmarna del av sin belöning. Vi stöttar i utbildningen av er personal, så att de blir bättre rustade för att informera om medlemskap. Vi kan också hjälpa till att värva nya medlemmar och upplysa de befintliga om fördelarna med att använda sitt kort oftare.