SamplingBAKGRUND

Vår geografiska spridning och stora kontaktnät gör att vi kan sköta logistik och sampling av stora volymer över hela Sverige, samtidigt. Medarbetarna har vana av att stå i butik såväl som på marknadsplatser. Och vi representerar alltid våra kunder med seriositet och stolthet.